Privacy Policy

Policy - cookies

Vi bruker informasjonskapsler/cookies. Cookies som ligger lagret på din maskin, vil bli oppdatert for hver gang du besøker pizzashow.no. Bruken av cookies gjøres for at du skal kunne logge deg inn og kjøpe pizza samt for trafikkanalyse slik at vi kan forbedre din brukeropplevelse og optimalisere vår online bestillingsløsning. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining, der vi mener Pizza&Show har tungtveiende, berettigede interesser, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse og forbedre nettsiden overfor våre brukere.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b. Du samtykker gjennom å godkjenne slike cookies med innstillingen i nettleseren din.

Hvis du syns dette er greit, så kan du fortsette å bruke nettsiden vår som normalt og kjøpe deilig pizza. I motsatt fall har du 2 alternativer:

1. Du kan deaktivere bruk av cookies din enhet.

2. Du kan slette cookies som har blitt lagret på din maskin. Men vær da oppmerksom på at de blir opprettet på nytt neste gang du besøker pizzashow.no

Pizza&Show respekterer dine krav til personvern

Vi i Pizza&Show setter stor pris på din bestilling på telefon eller på vår nettside www.pizzashow.no. Vi gjør oppmerksom på at vi følger alle gjeldende lover og forskrifter for behandling av kundeopplysninger. Du skal føle deg trygg når du handler hos oss. Din personlige informasjon er beskyttet av personopplysningsloven og Pizza&Show er som behandlingsansvarlig forpliktet til å behandle denne informasjonen på en sikker måte.

Det er fullt mulig å besøke vår hjemmeside pizzashow.no uten at du må gi fra deg noen opplysninger om deg selv. Det er først når du ønsker å kjøpe varer at vi trenger informasjon for å kunne levere tjenesten du ber om. Denne erklæringen om vår personvernpolicy gir deg informasjon om hvilke opplysninger vi samler inn, hvordan vi behandler de opplysningene og hvilke opplysninger vi lagrer. Erklæringen er gjeldende enten du ringer inn din bestilling eller bestiller på vår hjemmeside pizzashow.no

Hva er personvern?

Personvernet skal beskytte mot misbruk av personopplysninger. Behandling av personopplysninger er regulert i personopplysningsloven. Denne loven skal verne privatlivets fred, den personlige integritet og sørge for tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger. For mer informasjon om personvern, se www.datatilsynet.no .

Hvilke personopplysninger ber vi om?

Ved bestilling via telefon tar vi inn opplysninger som er nødvendige for at vi skal kunne gi deg best mulig service enten ved henting eller levering av pizza. Dette inkluderer navn, telefonnummer, leveringsadresse, betalingsmåte (kort, kontant), innhold i bestilling samt pris på bestilling.

Ved bestilling på vår hjemmeside www.pizzashow.no trenger vi også informasjon om ditt kortnummer. Denne informasjonen hentes inn av Stripe og lagres ikke av Pizza&Show.

Dersom du registrerer deg, lagrer vi dine kjøp for at du enkelt kan ha oversikten over kjøpene dine.

Hvordan brukes personopplysningene?

Som det kommer frem av beskrivelsen ovenfor brukes personopplysningene først og fremst for å kunne yte service i kundeforholdet. Skulle du være så uheldig at det var noe galt med din bestilling, vil vi, dersom du tar kontakt med oss, finne tilbake til din bestilling. Personopplysninger blir også brukt til å sikre at du som kunde får riktig bestilling til riktig tid. Hvis du registrerer deg og dermed blir lojalitetskunde på nett, vil e-post adressen din og mobilnummeret ditt kunne bli brukt til utsendelse av kundeundersøkelser for Pizza&Show 

Leverer vi ut opplysningene som er registrert om deg?

Opplysningene vi samler inn, blir ikke under noen omstendigheter utlevert til andre organisasjoner eller virksomheter.

Innsynsrett og rett til korrigering og/eller sletting?

Det er viktig for oss at du som kunde til enhver tid har tilgang til og muligheten til å endre dine personopplysninger. For oss betyr dette at dine personopplysninger blir korrekte og fullstendige slik at vi hele tiden kan yte deg best mulig service. For deg betyr det at du til enhver tid har oversikt over hva vi har lagret.

Andre rettigheter

Har du gitt samtykke til behandling av personopplysninger, kan du når som helst trekke dette tilbake. Vi vil da uten ugrunnet opphold slette opplysningene, med mindre et annet grunnlag gir oss rett til å behandle opplysningene videre.

Du har videre rett til å anmode Pizza&Show om begrensning av behandlingen av personopplysninger som gjelder deg, eller til å protestere mot behandlingen. Du har også rett til dataportabilitet, som gir deg en rett til å motta personopplysninger om deg selv og å overføre nevnte opplysninger til en annen behandlingsansvarlig.

Rettighetene kan påberopes ved å kontakte oss på samme epostadresse som nevnt under. Ønsker du å endre eller få innsyn i informasjon vi har registrert kan du gjøre dette på din profil på pizzashow.no. Ønsker du å slette din konto/profil hos oss og på den måte å få slettet alle personopplysningene dine fra vårt register, tar du kontakt med vårt kundesenter på mail post@pizzashow.no 

Dersom du mener at personopplysningene er blitt behandlet i strid med personopplysningsloven, setter vi pris på om du tar kontakt med oss først. Du kan du forøvrig også klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.no